Документи

Документи (5)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК

Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 

Про національний план дій щодо реалізації

державної політики у сфері фізичної

культури і спорту

 

 

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, залучення громадян до занять фізичною культурою, формування здорового способу життя, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі та на підтримку пропозицій Національної ради з питань фізичної культури і спорту постановляю:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

забезпечити розроблення та внести у тримісячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України проект нової редакції Закону України "Про фізичну культуру і спорт";

 

опрацювати питання щодо запровадження ефективних механізмів фінансування програм розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень, у тому числі через залучення частини прибутків вітчизняних виробників алкогольної та тютюнової продукції, грального бізнесу;

 

передбачити під час розроблення законопроекту про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів вирішення питання щодо здійснення додаткових відрахувань від такої діяльності на розвиток фізичної культури і спорту;

 

затвердити Державну програму розвитку фізичної культури і спорту в Україні на 2007-2011 роки;

 

опрацювати у тримісячний строк питання щодо підвищення рівня оплати праці тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та працівників центрів фізичної культури і спорту "Інваспорт";

 

забезпечити до 1 квітня 2007 року розроблення типових проектів будівництва спортивних комплексів, фітнес-центрів, плавальних басейнів, льодових та інших спортивних майданчиків із застосуванням сучасних технологій та з урахуванням необхідності доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 

вжити заходів щодо завершення у 2007 році реконструкції будинку для розміщення Національного олімпійського комітету України;

 

опрацювати питання щодо необхідності створення в установленому порядку центрів олімпійської підготовки для національних збірних команд, зокрема з плавання у містах Харкові та Дніпропетровську, з ігрових видів спорту в с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, з літніх видів спорту в Автономній Республіці Крим, із зимових видів спорту у м. Сколе Львівської області та "Олімпійське селище" у м. Києві на території державного підприємства "Центральна навчально-тренувальна база з ковзанярського спорту "Льодовий стадіон", "Конча-Заспа" з використанням майна державного олімпійського навчально-спортивного центру у м. Києві, "Заросляк" з використанням майна державного підприємства "Ворохтянська високогірна навчально-спортивна база "Заросляк" в Івано-Франківській області;

 

опрацювати за участю Федерації профспілок України питання щодо визначення в установленому порядку права власності держави на бази олімпійської підготовки, які перебувають у професійних спілок та їх об"єднань.

 

2. Міністерству України у справах сім"ї, молоді та спорту, Київській міській державній адміністрації розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України Концепцію розвитку та реконструкції протягом 2007-2009 років Національного спортивного комплексу "Олімпійський" та підготувати відповідні проекти нормативно-правових актів для вирішення зазначеного питання.

 

3. Міністерству України у справах сім"ї, молоді та спорту, Міністерству охорони здоров"я України, Міністерству освіти і науки України завершити у тримісячний строк формування системи підготовки фахівців зі спортивної медицини на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України у співпраці з медичними навчальними закладами.

 

4. Міністерству України у справах сім"ї, молоді та спорту, Міністерству освіти і науки України опрацювати питання щодо формування системи підвищення кваліфікації фахівців сфери фізичної культури і спорту при Національному університеті фізичного виховання і спорту України.

 

5. Київській міській державній адміністрації, Міністерству охорони здоров"я України вирішити у тримісячний строк питання щодо поліпшення умов розміщення Українського центру спортивної медицини з урахуванням необхідності розташування в ньому стаціонарного відділення.

 

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям:

 

розробити та здійснити комплекс заходів щодо створення належних умов для охоплення населення фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою, особливо у сільській місцевості;

 

затвердити у тримісячний строк регіональні програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту та утримання спортивних споруд на період до 2011 року;

 

здійснювати заходи для вдосконалення мережі спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, спортивних клубів, центрів "Спорт для всіх", "Інваспорт" та поліпшення ефективності їх діяльності;

 

продовжувати роботу щодо поліпшення морального та матеріального заохочення спортсменів вищих категорій, тренерів, інструкторів з масової фізичної культури та інших фахівців сфери фізичної культури і спорту, забезпечення їх житлом;

 

здійснити заходи щодо забезпечення належної діяльності центрів спортивної медицини та зміцнення їх матеріально-технічної бази;

 

надавати всебічну допомогу фізкультурно-спортивним товариствам у проведенні галузевих та міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для працівників за місцем їх роботи, дітей і молоді, в утриманні спортивних шкіл, а також у підготовці резерву для національних збірних команд;

 

передбачати під час формування проектів відповідних бюджетів на 2007 та наступні роки кошти на розвиток фізичної культури і спорту та здійснювати заходи щодо залучення в установленому порядку позабюджетних коштів на зазначені цілі.

 

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування всебічно сприяти створенню належної фізкультурно-оздоровчої інфраструктури та розвитку спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку громадян.

 

8. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечувати висвітлення заходів, пов"язаних із реалізацією цього Указу.

 

 

Президент України В.ЮЩЕНКО

 

м. Київ, 2 серпня 2006 року

N 667/2006

ПОСТАНОВА

Верховної Ради України

 

Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо діяльності

органів державної влади та органів місцевого самоврядування

з розвитку фізичної культури і спорту

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

1. Інформацію Кабінету Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і спорту взяти до відома.

 

2. Кабінету Міністрів України:

 

забезпечити розробку таких законопроектів: про фізичну культуру і спорт (нова редакція); про державні лотереї; про Євро-2012 (щодо проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року); про внесення змін до статей 88 та 90 Бюджетного кодексу України (щодо здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на заходи з фізичної культури і спорту з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та на утримання спортивних споруд з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів); про внесення змін до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” (щодо спрощення тендерних процедур для забезпечення національних збірних команд України); про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (щодо підтримки олімпійського, паралімпійського та спортивно-масового руху);

 

внести до Верховної Ради України пропозиції щодо звільнення від плати за землю закладів фізичної культури і спорту, а також спортивних споруд, що використовуються за цільовим призначенням;

 

при доопрацюванні законопроекту про Державний бюджет України на 2007 рік збільшити відповідно до потреби, обрахованої Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту, обсяги видатків на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських, неолімпійських видів спорту, спорту інвалідів, на утримання національних збірних команд, створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень;

 

щорічно передбачати у проекті Державного бюджету України видатки на програми з розвитку фізичної культури і спорту, довівши їх поетапне збільшення до обсягу не менше одного відсотка видаткової частини бюджету;

 

щорічно передбачати збільшення видатків у Державному бюджеті України на утримання закладів фізичної культури та спортивних об’єктів Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Міністерства аграрної політики України та кошти на фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи, що проводяться фізкультурно-спортивними товариствами “Динамо”, “Колос”, “Спартак”, “Україна”, та на утримання відповідних рад цих товариств;

 

забезпечувати надання з державного та місцевих бюджетів фінансової підтримки Національному олімпійському комітету України, його регіональним відділенням;

 

забезпечувати своєчасне та в повному обсязі виділення бюджетних асигнувань Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту для здійснення видатків на розвиток фізичної культури і спорту;

 

затвердити соціальні нормативи забезпеченості населення спортивними спорудами;

 

опрацювати за участю Фонду державного майна України та Федерації профспілок України питання щодо передачі державі в установленому порядку баз олімпійської підготовки, які перебувають у власності професійних спілок та їх об’єднань;

 

вжити заходів щодо недопущення приватизації державного підприємства готелю “Спорт”;

 

унормувати питання щодо надання фінансової підтримки з Державного бюджету України базам олімпійської підготовки недержавної форми власності;

 

розробити та затвердити систему підтримки малого і середнього бізнесу з метою залучення додаткових джерел фінансування вітчизняного виробництва спортивного інвентарю та обладнання;

 

сприяти функціонуванню громадських об’єднань, мета діяльності яких спрямована на розвиток спортивної індустрії в Україні та просування і популяризацію відповідної вітчизняної продукції на ринку спортивних товарів і послуг;

 

ввести посади інструктора з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах та школах-інтернатах для дітей-інвалідів з метою проведення позакласної фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

 

забезпечити підготовку фахівців зі спортивної медицини на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України у співпраці з медичними навчальними закладами;

 

визначити порядок виділення з Державного бюджету України на конкурсних засадах грантів для проведення науково-дослідних робіт з актуальних проблем розвитку фізичної культури і спорту;

 

сприяти національній та міжнародній акредитації лабораторії Національного антидопінгового центру, передбачити виділення коштів для придбання необхідного обладнання;

 

внести зміни і доповнення до нормативно-правових актів у частині збільшення норм відшкодування витрат на відрядження офіційних делегацій національних збірних команд України за кордон для участі в міжнародних змаганнях, підвищення тарифних розрядів спортсменам і тренерам штатних збірних команд України, визначення норм витрат на проведення реабілітаційно-спортивних таборів і таборів фізкультурно-спортивної та соціально-психологічної реабілітації інвалідів;

 

удосконалити умови оплати праці тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом встановлення додаткових надбавок за високі спортивні досягнення вихованців, категорію дитячо-юнацької школи тощо, поширити на тренерів-викладачів пільгу щодо виходу на пенсію за вислугу років.

 

 

 

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

 

щорічно передбачати в місцевих бюджетах на відповідний рік збільшення видатків на розвиток фізичної культури і спорту;

 

забезпечити розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, включаючи відкриття таких шкіл та філіалів в сільській місцевості, центрів олімпійської підготовки, центрів фізичної культури і спорту інвалідів „Інваспорт”, центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” та спортивних клубів, у тому числі сільських фізкультурно-спортивних клубів;

 

здійснювати заходи щодо реконструкції, капітального ремонту, будівництва і утримання сучасних палаців спорту, спортивних комплексів, фітнес-центрів, плавальних басейнів, льодових та інших спортивних майданчиків для проведення регіональних, всеукраїнських, міжнародних змагань, масових фізкультурно-спортивних заходів та залучення до занять спортом широких верств населення, в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 

рекомендувати встановити для закладів фізичної культури і спорту, спортивних споруд тарифи за спожиті комунальні послуги та енергоносії на рівні, що затверджені для населення;

 

щорічно передбачати видатки в місцевих бюджетах для надання на пільгових умовах спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів, обладнання цих споруд спеціальним інвентарем та забезпечити доступ до них осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 

запровадити систему кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту на місцевому рівні шляхом введення посад інструкторів з фізичної культури і спорту в сільських та селищних радах, за місцем проживання та масового відпочинку населення, а також у виробничій сфері;

 

забезпечити реалізацію заходів щодо формування позитивного іміджу фізичної культури і спорту у місцевих засобах масової інформації та через різні форми соціальної реклами;

 

надавати всебічну допомогу фізкультурно-спортивним товариствам у проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів, галузевих та міжгалузевих спартакіад, спортивно-масової діяльності за місцем роботи та навчання, в утриманні спортивних шкіл усіх типів і підготовці резерву для національних збірних команд;

 

здійснювати заходи щодо покращення житлово-побутових умов чемпіонів та призерів чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту та їх тренерів.

 

4. Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду України про виконання цієї Постанови у жовтні 2007 року.

 

5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

 

 

 

Голова

Верховної Ради України О. МОРОЗ

 

17 листопада 2006 року

№372-V

П О С Т А Н О В А від 18 січня 2003 р. N 49 м.Київ Про утворення центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" З метою створення умов для реалізації права громадян на зайняття фізичною культурою і спортом та підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення Кабінет Міністрів...

Закони України Закон України «Про об’єднання громадян» Закон України «Про оплату праці» Закон України «Про відпустки» Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» Закон України «Про колективні договори і угоди» Закон України «Про...