У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

                       Про пріоритети розвитку
               фізичної культури і спорту в Україні

        { Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
         
N 503/2014 ( 503/2014 ) від 06.06.2014 }
 

     З метою   створення   умов  для  дальшого  розвитку  фізичної
культури  і  спорту,  підвищення  рівня  здоров'я,  фізичного   та
духовного розвитку населення, враховуючи пропозиції, висловлені на
засіданні Національної ради з питань фізичної  культури  і  спорту
11 червня 2008 року,  п о с т а н о в л я ю:

 1. Кабінету Міністрів України:

     1) розробити  та  затвердити  до 1 грудня 2008 року стратегію
формування сучасної системи олімпійської підготовки в  Україні  на
період до 2020 року, передбачивши, зокрема:

     визначення олімпійських видів спорту,  підготовка спортсменів
з яких є пріоритетною для України;

     удосконалення системи  фізичного   виховання   у   навчальних
закладах з орієнтацією на навчання олімпійським видам спорту;

     запровадження інноваційних  форм  навчання  з видів спорту та
відбору для занять спортом обдарованих дітей;

     заходи з  належного  фінансового  та   матеріально-технічного
забезпечення  дитячо-юнацького,  резервного спорту та спорту вищих
досягнень;

     будівництво, модернізацію та утримання  спортивних  споруд  з
урахуванням вимог міжнародних спортивних організацій;

     сприяння впровадженню     клубної     системи     організації
олімпійського спорту;

     2) розробити та внести в  установленому  порядку  на  розгляд
Верховної Ради України:

     до 1  березня  2009  року  законопроект  про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих  умов
для зміцнення здоров'я та розвитку рухової активності населення;

     до 1  травня  2009  року  законопроект  про  загальнодержавну
цільову соціальну  програму   "Спортивні   споруди   України"   на
2010-2015 роки;
 

     {  Пункт  3  статті  1 виключено на підставі Указу Президента
N 503/2014 ( 503/2014 ) від 06.06.2014 }
 

     {  Пункт  4  статті  1 виключено на підставі Указу Президента
N 503/2014 ( 503/2014 ) від 06.06.2014 }
 

     5) запровадити у 2009 році загальнодержавний моніторинг стану
фізичного здоров'я населення України;

     6) запровадити  у 2009 році оцінку розвитку фізичної культури
і спорту в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах Києві та
Севастополі.

 1. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту:

     1) узагальнювати   та  впроваджувати  передовий  світовий  та
вітчизняний досвід  розвитку  спорту  для  всіх  та  спорту  вищих
досягнень;

     2) забезпечувати     проведення    інформаційних    кампаній,
спрямованих на широке інформування населення про  здоровий  спосіб
життя, популяризацію оздоровчого значення фізичної культури;

     3) розробити та запровадити,  починаючи з 2009 року,  систему
підготовки та діяльності волонтерів у сфері  фізичної  культури  і
спорту;

     4) опрацювати    в   установленому   порядку   питання   щодо
вдосконалення управління системою Українського центру  з  фізичної
культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

 1. Міністерству освіти і науки України:

     1) опрацювати  в установленому порядку питання щодо включення
до ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері  вищої  освіти
додаткових  вимог  стосовно  мінімальних  нормативів  забезпечення
навчальних       закладів       матеріально-технічною        базою
фізкультурно-спортивного призначення.
 

     {  Пункт  2  статті  3 виключено на підставі Указу Президента
N 503/2014 ( 503/2014 ) від 06.06.2014 }
 

 1. Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним,
  Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

     1) вжити  за  участю органів місцевого самоврядування заходів
щодо створення  протягом  2009-2011  років  у   містах   обласного
значення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх",  в
районних   центрах   -   фізкультурно-оздоровчих   комплексів   із
плавальними басейнами;

     2) забезпечити  створення  в  населених  пунктах велосипедних
доріжок,  місць  для  активного  відпочинку  населення,  а   також
адаптацію  до  потреб  інвалідів  спортивних  споруд і об'єктів та
використання  їх  для  реабілітації  інвалідів  засобами  фізичної
культури і спорту;

     3) опрацювати   питання   про  встановлення  в  установленому
порядку   пільгових   тарифів    на    комунальні    послуги    та
енергопостачання для фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд;

     4) сприяти  створенню,  у  тому числі із залученням приватних
інвесторів,  мережі сучасних спортивних клубів,  які  надаватимуть
доступні за вартістю послуги.

 1. Київській міській   державній  адміністрації  опрацювати
  питання щодо:

     оформлення в установленому порядку користування  відповідними
земельними   ділянками   Державним   підприємством   "Олімпійський
навчально-спортивний   центр",   спортивним   центром    "Пирогів"
Федерації мотоциклетного спорту України;

     створення разом з Національним олімпійським комітетом України
Алеї олімпійських чемпіонів у центральній частині міста Києва;

     надання в  установленому  порядку  в  постійне   користування
земельної   ділянки   на  території  Національного  спорткомплексу
"Олімпійський"   для   будівництва   штаб-квартири   Національного
комітету спорту інвалідів;

     надання Київському  міському  центру  з  фізичної  культури і
спорту інвалідів  "Інваспорт"  приміщення  для  забезпечення  його
діяльності.

 1. Запропонувати органам місцевого самоврядування розглянути
  питання про встановлення пільг щодо плати за  землю  для  закладів
  громадських організації фізкультурно-спортивної спрямованості,  що
  не використовуються для здійснення підприємницької діяльності.
 2. Державному комітету телебачення та радіомовлення  України
  забезпечувати   створення   та  розповсюдження  тематичних  теле-,
  радіопрограм,  спрямованих  на  популяризацію  здорового   способу
  життя,   пропаганду   фізичної   культури   і   масового   спорту,
  реабілітаційно-спортивного руху серед інвалідів, дитячо-юнацького,
  резервного  спорту  та  спорту  вищих  досягнень,  а  також широке
  висвітлення спортивних змагань, спортивно-видовищних заходів.
   

 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 21 липня 2008 року
          N 640/2008