КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А
від 18 січня 2003 р. N 49

 

                 Про утворення центрів фізичного
               здоров'я населення "Спорт для всіх"
 

     З метою створення  умов  для  реалізації  права  громадян  на
зайняття   фізичною   культурою  і  спортом  та  підвищення  рівня
фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення  Кабінет  Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:

 1. Підтримати пропозицію   Державного   комітету  з  питань
  фізичної  культури  і  спорту  щодо  утворення  центрів  фізичного
  здоров'я населення "Спорт для всіх", основними завданнями яких є:

     1) залучення   широких   верств   населення   до   регулярних
оздоровчих   занять,   надання   фізкультурно-спортивних   послуг,
поєднання    масових    та    індивідуальних    форм   організації
фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання  та  в  місцях
масового відпочинку населення;

     2) формування   у   громадян  потреб  рухової  активності  та
створення умов для їх задоволення;

     3) проведення просвітницької  роботи  з  питань  оздоровлення
населення;

     4) організація  та проведення змагань,  конкурсів,  показових
виступів,  фестивалів,  спортивних свят та інших заходів за місцем
проживання і в місцях масового відпочинку населення;

     5) обладнання    та   утримання   фізкультурно-оздоровчих   і
спортивних споруд.

 1. Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту:

     утворити протягом 2003 року  Всеукраїнський  центр  фізичного
здоров'я   населення   "Спорт   для  всіх"  як  державну  бюджетну
організацію та затвердити Положення про нього;

     за погодженням з  Міністерством  фінансів затвердити граничну
чисельність  Всеукраїнського  центру  фізичного здоров'я населення
"Спорт для всіх";

     розробити методичні     рекомендації     щодо      діяльності
республіканського    (Автономна    Республіка   Крим),   обласних,
Київського та Севастопольського міських,  районних у м.  Києві  та
Севастополі,  міських  та  районних  у  містах  центрів  фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх".

 1. Установити, що  фінансування  діяльності  Всеукраїнського
  центру  фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" здійснюється
  за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на програми з
  фізичної культури і спорту.
 2. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
  Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

     вжити заходів   до   утворення   починаючи   з   2003    року
республіканського    (Автономна    Республіка   Крим),   обласних,
Київського та Севастопольського міських,  районних у мм.  Києві та
Севастополі  центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
з урахуванням фінансових можливостей та потреб регіонів;

     сприяти створенню,  у  тому  числі  із  залученням  приватних
інвестицій,   мережі  сучасних  спортивних  комплексів  за  місцем
проживання  населення,  які  надаватимуть  доступні  за   вартістю
послуги,  з  виділенням  для зазначених цілей необхідних земельних
ділянок та приміщень.

 1. Рекомендувати міським, районним у містах  радам  утворити
  міські,  районні  у  містах  центри  фізичного  здоров'я населення
  "Спорт для всіх" з урахуванням фінансових можливостей та  місцевих
  потреб.
   

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 28