КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А
від 9 грудня 2015 р. № 1045

 

Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 461 від 06.06.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, що додається.
 2. Міністерству молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Міністерству охорони здоров’я, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Національній поліції, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони забезпечити проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 461 від 06.06.2018}

 1. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Національній поліції, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони подавати щороку до 1 грудня Міністерству молоді та спорту інформацію про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України для її узагальнення та подання до 30 грудня Кабінетові Міністрів України.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 461 від 06.06.2018}

 1. Міністерству молоді та спорту здійснювати координацію заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1045
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2018 р. № 461)

ПОРЯДОК
проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України

 1. Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (далі - щорічне оцінювання).
 2. Метою щорічного оцінювання є визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості населення України, створення належних умов для фізичного розвитку різних груп населення, покращення його здоров’я, забезпечення здатності до високопродуктивної праці, захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також сприяння у вихованні патріотизму та громадянської позиції.
 3. Основними завданнями щорічного оцінювання є:

визначення рівня фізичної підготовленості населення України;

сприяння розвитку фізичної культури серед населення України;

формування у населення України потреби в руховій активності;

спрямування діяльності закладів освіти на фізичний розвиток учнівської та студентської молоді, фізкультурно-спортивних організацій на забезпечення належного рівня фізичної підготовленості населення України;

надання можливості населенню України самостійно оцінювати рівень фізичної підготовленості;

визначення у військовослужбовців найважливіших для військової спеціальності фізичних і спеціальних якостей, військово-прикладних навичок з урахуванням їх фізичної підготовленості, необхідних насамперед для ефективного виконання ними поставлених завдань;

сприяння формуванню здорового способу життя, патріотизму та національної свідомості населення України, підвищення рівня заінтересованості до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, Держспецзв’язку, правоохоронних органах, зокрема Національній поліції, рятувальних та інших спеціальних службах, готовності до захисту Вітчизни;

сприяння створенню належних умов для підготовки та проведення щорічного оцінювання різних груп населення України.

 1. Проведення щорічного оцінювання для учнівської та студентської молоді закладів освіти незалежно від форми власності (крім закладів позашкільної та дошкільної освіти), військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держспецзв’язку, правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, рятувальних та інших спеціальних служб є обов’язковим.
 2. Щорічне оцінювання для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, працівників Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, Держспецзв’язку, правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, рятувальних та інших спеціальних служб проводиться на добровільних засадах.
 3. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій встановлюють строки проведення щорічного оцінювання з урахуванням особливостей їх діяльності, але не пізніше листопада.

У закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців у сфері фізичної культури та спорту, проводиться щорічне оцінювання під час підвищення студентами спортивної майстерності в обраному виді спорту.

 1. Щорічне оцінювання є підставою для порівняння показників фізичної підготовленості різних груп населення України з показниками фізичної підготовленості населення інших держав, зокрема країн євроатлантичного простору.
 2. Щорічне оцінювання проводиться відповідно до тестів і нормативів, які визначені власними нормативно-правовими і організаційно-розпорядчими документами та затверджені в установленому порядку, зокрема:

МОН для учнів закладів освіти незалежно від форми власності (крім закладів позашкільної та дошкільної освіти), у тому числі вихованців військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, що надають повну загальну середню освіту, здобувачів вищої освіти (крім військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

МВС, Міноборони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Держспецзв’язку, Адміністрацією Держприкордонслужби, ДСНС, Управлінням державної охорони, Національною поліцією для слухачів закладів вищої освіти державної форми власності, які здійснюють на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу відповідних органів (підрозділів), закладів, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління або перебувають у їх структурі (системі);

Мінмолодьспортом для осіб, щорічне оцінювання яких проводиться на добровільних засадах.

 1. Порядок проведення щорічного оцінювання в центральних та місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях визначається керівниками зазначених органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням положень цього Порядку і затверджується наказом або іншим розпорядчим документом.
 2. Щорічне оцінювання проводиться безоплатно.

МОЗ сприяє проведенню медичного обстеження учнівської та студентської молоді, а також осіб, які виявили бажання пройти щорічне оцінювання на добровільних засадах, у державних та комунальних закладах охорони здоров’я на безоплатній основі.

 1. До щорічного оцінювання допускаються особи, які пройшли медичне обстеження, допущені до нього лікарем та ознайомлені з вимогами заходів безпеки.
 2. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій для посилення мотивації проходження щорічного оцінювання відзначають своїх працівників, членів, учнівську та студентську молодь відомчими відзнаками чи використовують інші методи заохочення в установленому законодавством порядку.
 3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації висвітлюють на своїх офіційних веб-сайтах інформацію про проведення щорічного оцінювання.
 4. Відповідальність за підготовку місць для проведення щорічного оцінювання та організацію його проведення несуть керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

Керівники закладів вищої освіти несуть відповідальність за організацію та проведення щорічного оцінювання студентської молоді, а також включення результатів його проведення до щорічних звітів про свою діяльність.

 1. До початку проведення щорічного оцінювання керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій повинні ознайомити осіб, які залучаються до щорічного оцінювання, з порядком його проведення.
 2. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій затверджують склад комісій з питань проведення щорічного оцінювання, до якого включаються фахівці відповідної сфери діяльності та/або підприємства, установи, організації сфери фізичної культури і спорту, медичні працівники, а також представники інститутів громадянського суспільства, зокрема учасники антитерористичної операції, волонтери.

Комісії готують за результатами щорічного оцінювання рекомендації щодо підвищення рівня фізичної підготовленості різних груп населення України.

 1. Інформація про результати проведення щорічного оцінювання готується та подається:

закладами загальної середньої освіти, закладами професійної (професійно-технічної) освіти та закладами вищої освіти, у тому числі військовими ліцеями та ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою, до органів управління освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

органами управління освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст до філій Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських відділень Комітету з фізичного виховання та спорту МОН;

філіями Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських відділень Комітету з фізичного виховання та спорту МОН до зазначеного Комітету;

закладами вищої освіти державної форми власності, які здійснюють на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів, територіальними підрозділами, формуваннями, закладами, підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління або перебувають у структурі (системі) МВС, Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, ДСНС, Управління державної охорони, Національної поліції, до державних органів відповідно до підпорядкування;

підприємствами, установами, організаціями, районними (міськими) організаціями фізкультурно-спортивних товариств, районними у мм. Києві та Севастополі, іншими місцевими центрами фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” до структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст;

структурними підрозділами з питань фізичної культури та спорту районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських рад, рад об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

обласними організаціями фізкультурно-спортивних товариств, Республіканським (Автономної Республіки Крим), обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

Всеукраїнським центром фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та всеукраїнськими фізкультурно-спортивними товариствами до Мінмолодьспорту.

 1. За результатами щорічного оцінювання МОН, МВС, Міноборони, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Адміністрація Держспецзв’язку, Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС, Управління державної охорони, Національна поліція, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації складають звіт про результати його проведення за формою, визначеною Мінмолодьспортом.
 2. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації сприяють підвищенню рівня фізичної підготовленості населення України.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 461 від 06.06.2018}