КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А
від 29 лютого 2012 р. № 152

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 519 від 13.06.2012
№ 997 від 31.10.2012
№ 125 від 13.02.2013
№ 822 від 13.11.2013
№ 125 від 30.04.2014
№ 201 від 15.04.2015
№ 573 від 05.08.2015
№ 1085 від 16.12.2015
№ 91 від 04.02.2016
№ 196 від 02.03.2016
№ 1010 від 21.12.2016
№ 446 від 07.06.2017
№ 463 від 14.06.2017
№ 567 від 09.08.2017
№ 866 від 15.11.2017
№ 43 від 31.01.2018
№ 369 від 16.05.2018
№ 1076 від 05.12.2018
№ 1121 від 18.12.2018
№ 277 від 03.04.2019}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, що додається.
 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 152

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

{У тексті Порядку слова “державний заклад” в усіх відмінках замінено словами “державні установи” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1085 від 16.12.2015}

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту” (далі - бюджетні кошти).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінмолодьспорт.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів, які безпосередньо здійснюють видатки за зазначеними в пункті 3 цього Порядку напрямами, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

 1. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) забезпечення діяльності штатних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, спортивного інвентарю, одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, обладнання та інвентарю довгострокового використання, крім видатків, визначених у підпункті 11-1 цього пункту для спортсменів та тренерів, здійснення видатків, пов’язаних із службовими відрядженнями у межах України, орендою приміщень, оплатою комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних послуг, проведенням поточного ремонту приміщень і технічним обслуговуванням обладнання, підвищенням кваліфікації кадрів у навчальних закладах, оплатою послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом, обов’язкового державного страхування спортсменів вищих категорій, митного оформлення товарів, придбаних у нерезидентів, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, які проводяться в Україні, здійснення обов’язкових платежів до бюджету), придбання для підготовки спортсменів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту до участі у змаганнях міжнародного рівня і забезпечення їх участі в таких змаганнях малоцінного спортивного інвентарю, одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, обладнання та інвентарю довгострокового використання, крім видатків, визначених у підпункті 11-1 цього пункту;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1010 від 21.12.2016}

2) забезпечення діяльності державної установи “Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів “Укрспортзабезпечення” (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання та інвентарю довгострокового використання, передплата періодичних друкованих видань, здійснення видатків, пов’язаних із службовими відрядженнями у межах України, орендою приміщень, оплатою транспортних послуг, проведенням поточного ремонту приміщень і технічним обслуговуванням обладнання, оплатою послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення та обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, які проводяться в Україні, здійснення обов’язкових платежів до бюджету, здійснення інших поточних витрат, пов’язаних із забезпеченням діяльності державної установи, за напрямами, передбаченими кошторисом);

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 519 від 13.06.2012, № 369 від 16.05.2018}

3) забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру (оплата праці працівників; придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, зокрема хімічних реактивів, лабораторного посуду і спецодягу, обладнання та інвентарю довгострокового використання; передплата періодичних друкованих видань; здійснення видатків, пов’язаних із службовими відрядженнями у межах України та за кордон (оплата проїзду до місця відрядження і назад, а також добових, вартості проживання, транспортних послуг, страхування, оформлення дозволів на в’їзд (віз) тощо); оренда приміщень; оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, проведення поточного ремонту приміщень і технічне обслуговування обладнання; підвищення кваліфікації кадрів у навчальних закладах; оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації; послуг із встановлення і обслуговування програмного забезпечення, перезарядки картриджів, тонерів, послуг перекладача; оплата за участь працівників у короткострокових семінарах; здійснення обов’язкових платежів до бюджету; оплата відбору, транспортування та проведення аналізу допінг-проб в акредитованих лабораторіях допінг-контролю Всесвітньої антидопінгової агенції; організація та здійснення допінг-контролю в спорті; сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції, організація та проведення на території України інформаційних та просвітницьких заходів серед суб’єктів спорту (семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, інших заходів), у тому числі із залученням іноземних фахівців, включаючи виготовлення та розповсюдження інформаційних повідомлень, тематичної поліграфічної продукції (брошур, буклетів тощо), здійснення інших поточних витрат, пов’язаних із забезпеченням діяльності Національного антидопінгового центру, за напрямами, передбаченими кошторисом;

{Підпункт 3 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 446 від 07.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 369 від 16.05.2018}

4) забезпечення діяльності Державної школи вищої спортивної майстерності (далі - школа) (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, здійснення видатків, пов’язаних із службовими відрядженнями у межах України, орендою приміщень, спортивних споруд та обладнання, оплатою транспортних послуг та утриманням транспортних засобів, проведенням поточного ремонту приміщень і технічним обслуговуванням обладнання, підвищенням кваліфікації кадрів у навчальних закладах, послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських і поліграфічних послуг, послуг з обробки інформації, охорони приміщень, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, які проводяться в Україні, здійснення обов’язкових платежів до бюджету, придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів, малоцінного спортивного інвентарю, спортивного одягу та взуття загального і спеціального призначення), проведення нею навчально-тренувальної та спортивної роботи і забезпечення участі учнів школи у всеукраїнських змаганнях, здійснення інших поточних витрат, пов’язаних із забезпеченням діяльності школи, за напрямами, передбаченими кошторисом;

{Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 13.11.2013, № 369 від 16.05.2018}

4-1) забезпечення діяльності державних установ “Державний центр олімпійської підготовки з біатлону”, “Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики”, “Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики”, "Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту" та “Державний центр олімпійської підготовки з художньої гімнастики” (далі - державні установи) (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю довгострокового використання, службові відрядження у межах України, оренда приміщень, спортивних споруд та обладнання, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, транспортних послуг та утримання транспортних засобів, проведення поточного ремонту приміщень і технічне обслуговування обладнання, підвищення кваліфікації кадрів у навчальних закладах, передплата періодичних друкованих видань, оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом, митного оформлення товарів, придбаних у нерезидентів, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, які проводяться в Україні, здійснення обов’язкових платежів до бюджету), проведення державними установами навчально-тренувальної роботи із спортсменами, зарахованими до його складу в установленому порядку, включаючи забезпечення їх участі у всеукраїнських змаганнях (харчування, проживання спортсменів та тренерів, придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, спортивного одягу та взуття, спортивного інвентарю індивідуального користування відповідно до Положення про центр олімпійської підготовки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 948 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 69, ст. 2633), а також необхідних для проведення навчально-тренувальної роботи обладнання та інвентарю довгострокового використання, транспортних засобів), здійснення інших поточних витрат, пов’язаних із забезпеченням діяльності державних установ, за напрямами, передбаченими кошторисом;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 125 від 13.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 822 від 13.11.2013, № 1085 від 16.12.2015, № 567 від 09.08.2017, № 866 від 15.11.2017, № 369 від 16.05.2018}

5) організацію та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік:

навчально-тренувальних зборів національних збірних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, в тому числі із залученням до них спортсменів резервного спорту, на території України та за кордоном, всеукраїнських і міжнародних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України, забезпечення участі національних збірних команд у зазначених міжнародних змаганнях, що проводяться на території України та за кордоном, крім видатків, визначених у підпункті 11-1 цього пункту;

{Абзац другий підпункту 5 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 573 від 05.08.2015, № 1085 від 16.12.2015; в редакції Постанови КМ № 1010 від 21.12.2016}

спортивних змагань загальнодержавного рівня серед представників окремих верств населення, працівників окремих галузей, забезпечення участі національних збірних команд у таких міжнародних змаганнях, що проводяться на території України та за кордоном;

6) забезпечення участі національних збірних команд у Всесвітніх іграх з єдиноборств у рік проведення таких ігор (оплата проживання відповідно до умов прийому, що встановлені організаційними комітетами зазначених ігор, харчування, проїзду, бронювання квитків, послуг з перевезення багажу, транспортних послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів, послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, страхування, оформлення дозволів на в’їзд (віз), добових, внеску за участь національних збірних команд у таких іграх, придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів, у тому числі медико-відновлювальних засобів, придбання і виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції, придбання квітів, малоцінного спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, парадного одягу для спортсменів та тренерів, оплата інших товарів і послуг, необхідних для забезпечення участі національних збірних команд у зазначених іграх, включаючи організацію роботи штабу за місцем проведення ігор);

{Підпункт 6 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 196 від 02.03.2016}

{Підпункт 7 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 822 від 13.11.2013}

8) виплату грошових винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня (крім Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських ігор) та їх тренерам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 91 “Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 634);

{Підпункт 8 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 519 від 13.06.2012; в редакції Постанов КМ № 822 від 13.11.2013, № 91 від 04.02.2016, № 463 від 14.06.2017}

8-1) виплату винагород спортсменам - чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня попередніх років (крім Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських ігор) та їх тренерам у разі прийняття організаторами змагань рішення щодо результатів змагань, яке є підставою для отримання права на такі винагороди, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 91 “Про заохочення спортсменів і тренерів з олімпійських та неолімпійських видів спорту” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 634);

{Пункт 3 доповнено підпунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 463 від 14.06.2017}

9) виплату державних стипендій, стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України, призначених спортсменам, тренерам і діячам фізичної культури та спорту в установленому законодавством порядку;

10) капітальний ремонт та реконструкцію існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, яким відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 30 “Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 94; 2011 р., № 99, ст. 3614) надано статус бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки (далі - бази), у тому числі капітальний ремонт державного підприємства “Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту “Льодовий стадіон” для створення Національного тенісного центру, придбання базами обладнання та інвентарю довгострокового використання насамперед спортивного призначення, необхідного для забезпечення їх належного функціонування, а також надання фінансової підтримки базам, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік, квартал) не перевищують їх видатків, для оплати ними комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, інвентарю та будівель;

{Підпункт 10 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 519 від 13.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 125 від 13.02.2013, № 822 від 13.11.2013, № 43 від 31.01.2018, № 1076 від 05.12.2018}

10-1) придбання базами обладнання та інвентарю довгострокового використання господарського, кухонного, медичного призначення, меблів, необхідних для створення належних умов для підготовки спортсменів національних збірних команд;

{Пункт 3 доповнено підпунктом 10-1 згідно з Постановою КМ № 1121 від 18.12.2018}

11) забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (далі - Центр) (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, здійснення видатків, пов’язаних із службовими відрядженнями в межах України, орендою приміщень, оплатою транспортних послуг та утриманням транспортних засобів, проведенням поточного ремонту приміщень і технічним обслуговуванням обладнання, підвищенням кваліфікації кадрів у навчальних закладах, оплатою послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з обслуговування оргтехніки, плата за участь працівників у короткострокових семінарах, які проводяться в Україні, здійснення обов’язкових платежів до бюджету), організацію і проведення Центром всеукраїнських масових фізкультурно-оздоровчих заходів, у тому числі тих, що спрямовані на залучення різних верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом, формування у населення потреб рухової активності, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят, просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту, заходів з методологічного забезпечення регіональних і місцевих центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” з питань створення умов для занять населення фізичною культурою і масовим спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, здійснення інших поточних витрат, пов’язаних із забезпеченням діяльності Центру, за напрямами, передбаченими кошторисом;

{Підпункт 11 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 369 від 16.05.2018}

11-1) організацію та проведення згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік навчально-тренувальних зборів національних збірних команд, у тому числі із залученням до них спортсменів резервного спорту, на території України та за кордоном, всеукраїнських спортивних змагань та міжнародних спортивних змагань, що проводяться на території України, забезпечення участі національних збірних команд у міжнародних спортивних змаганнях (оплата проживання відповідно до умов прийому та положення про проведення спортивного заходу, харчування, проїзду, бронювання квитків, послуг з перевезення багажу, транспортних послуг, у тому числі придбання пально-мастильних матеріалів, послуг поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, страхування, оформлення віз, виплата добових, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, у тому числі медико-відновлювальних засобів, канцелярського, письмового приладдя, паперу, придбання та виготовлення бланків дипломів, грамот, медалей, кубків, іншої нагородної атрибутики, дрібного малоцінного спортивного інвентарю, оплата інших послуг, необхідних для проведення спортивних заходів та забезпечення участі національної збірної команди у міжнародних змаганнях) відповідно до Порядку проведення експерименту щодо залучення Міністерством молоді та спорту національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 65, ст. 2156).

{Пункт 3 доповнено підпунктом 11-1 згідно з Постановою КМ № 573 від 05.08.2015; в редакції Постанови КМ № 1010 від 21.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 03.04.2019}

{Підпункт 12 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 125 від 30.04.2014}

{Підпункт 13 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 125 від 30.04.2014}

{Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ 201 від 15.04.2015}

 1. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням поданих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, визначених на підставі норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, переліку необхідного обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, календарних планів заходів та регламентних документів міжнародних спортивних організацій тощо, планових обсягів надання базами в поточному році послуг, пов’язаних з проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, виходячи з необхідності будівництва нових та поліпшення технічного стану існуючих будівель і спортивних споруд баз, необхідних для забезпечення належної підготовки спортсменів національних збірних команд України з відповідних видів спорту до всеукраїнських та міжнародних змагань, а також необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

Переліки необхідного обладнання та інвентарю довгострокового використання, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, які придбаваються розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 125 від 13.02.2013, № 822 від 13.11.2013}

Придбання малоцінного спортивного інвентарю, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального і спеціального призначення, медикаментів і перев’язувальних матеріалів здійснюється згідно з установленими нормативами забезпечення.

Перелік витрат, пов’язаних з організацією і проведенням всеукраїнських і міжнародних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, що проводяться на території України, масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів загальнодержавного рівня, визначається затвердженими в установленому порядку положеннями про проведення зазначених заходів.

{Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

Обсяг бюджетних коштів для капітального ремонту та реконструкції будівель і спортивних споруд, необхідних для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд, визначається виходячи з об’єктивної потреби у поліпшенні їх технічного стану за результатами технічного обстеження та згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, а також з урахуванням обсягу незавершених робіт на таких будівлях і спорудах, що проводилися за рахунок бюджетних коштів у попередніх бюджетних періодах.

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 13.02.2013}

Обсяг бюджетних коштів для проектування та будівництва нових будівель і спортивних споруд існуючих баз, необхідних для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд, визначається виходячи з об’єктивної потреби у створенні належних умов для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд з видів спорту, визначеної на підставі результатів аналізу існуючої мережі баз з відповідних видів спорту, технічних та інших характеристик будівель і спортивних споруд відповідно до національних та міжнародних стандартів, вимог міжнародних спортивних організацій, затвердженої проектно-кошторисної документації на будівництво, наявних земельних ділянок для будівництва та відповідних інженерних мереж, необхідних для функціонування таких будівель і споруд, з урахуванням першочергової необхідності створення умов для розвитку відповідних видів спорту, підготовка збірних команд з яких проводиться переважно за кордоном, у зв’язку з відсутністю умов для здійснення такої підготовки на території України.

Обсяг бюджетних коштів для придбання базами обладнання та інвентарю довгострокового використання, зазначеного у підпункті 10 пункту 3 цього Порядку, визначається виходячи з об’єктивної потреби у придбанні такого обладнання та інвентарю, визначеної на підставі результатів аналізу забезпеченості існуючої мережі баз з відповідних видів спорту спортивним обладнанням та інвентарем, необхідним для забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд, технічного стану та інших характеристик наявного обладнання та інвентарю, з урахуванням національних та міжнародних стандартів, вимог міжнародних спортивних організацій.

{Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 125 від 13.02.2013}

Обсяг бюджетних коштів для фінансової підтримки баз визначається виходячи з результатів провадження ними фінансово-господарської діяльності за минулий рік та відповідних прогнозних показників на поточний рік згідно з фінансовими планами. Зазначений обсяг може змінюватися головним розпорядником бюджетних коштів залежно від результатів провадження базами фінансово-господарської діяльності за попередній звітний період (рік, квартал).

{Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

Перелік баз із зазначенням обсягів бюджетних коштів у розрізі будівель, спортивних споруд та видів робіт, видів обладнання та інвентарю, а також обсягів фінансової підтримки в розрізі напрямів її використання затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.

{Абзац дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 125 від 13.02.2013, № 822 від 13.11.2013}

Календарні плани заходів державних установ, Центру, школи на відповідний рік затверджуються керівниками зазначених установ за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів.

{Абзац десятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 125 від 13.02.2013, № 822 від 13.11.2013}

Переліки необхідного дрібного малоцінного спортивного інвентарю, що буде придбаний національними спортивними федераціями, які беруть участь у проведенні експерименту щодо їх залучення Мінмолодьспортом до організації і проведення спортивних заходів, затверджуються зазначеними федераціями за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1010 від 21.12.2016}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 519 від 13.06.2012}

4-1. Спрямування бюджетних коштів на проведення навчально-тренувального збору національної збірної команди за кордоном може здійснюватися за обґрунтованим поданням відповідної національної спортивної федерації лише у разі:

відсутності на території України бази для підготовки національної збірної команди з відповідного виду спорту;

відсутності на території України необхідних погодних умов у період проведення навчально-тренувального збору;

необхідності проведення заключного навчально-тренувального збору з підготовки до чемпіонату, кубку (етапу, фіналу) світу, Європи на спортивних спорудах з наявним спортивним обладнанням та інвентарем згідно з міжнародними стандартами, вимогами міжнародних спортивних організацій, у кліматичних умовах, що відповідають або максимально наближені до тих, в яких проводяться відповідні міжнародні змагання.

Відрядження національної збірної команди для участі в навчально-тренувальному зборі за кордоном здійснюється згідно з індивідуальними планами підготовки спортсменів, затвердженими в установленому порядку.

{Абзац п'ятий пункту 4-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013; в редакції Постанови КМ № 1085 від 16.12.2015}

Бюджетні кошти можуть спрямовуватися:

на забезпечення участі національної збірної команди в міжнародних змаганнях, що проводяться за кордоном, - у разі, коли такі змагання включені до календарного плану заходів міжнародної (європейської) спортивної федерації;

на організацію та проведення міжнародних змагань на території України - у разі, коли такі змагання включені до календарного плану заходів міжнародної (європейської) спортивної федерації, та за наявності рішення головного розпорядника бюджетних коштів про надання згоди на проведення зазначених міжнародних змагань на території України.

{Абзац восьмий пункту 4-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

{Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 125 від 13.02.2013}

 1. Закупівля товарів і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням вимог бюджетного законодавства.

Якщо закупівля послуг здійснюється без застосування процедури закупівлі, договори про надання послуг, необхідних для організації і проведення спортивних заходів, укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду (використання) спортивних споруд та обладнання - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 822 від 13.11.2013}

 1. Проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

6-1. Видатки на будівництво і реконструкцію за рахунок бюджетних коштів здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

Підготовка проектної документації на будівництво об’єктів здійснюється відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

Титули будов (об’єктів) затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

Об’єкти приймаються в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359).

{Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 519 від 13.06.2012}

 1. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) придбання товарів і послуг за напрямами, що не зазначені у пункті 3 цього Порядку;

2) придбання для проведення спортивних заходів загальнодержавного і міжнародного рівня товарів і послуг, використання яких безпосередньо не пов’язане з організацією та проведенням зазначених заходів, участю в них;

3) оплату участі у міжнародних змаганнях, що проводяться за кордоном, осіб, які безпосередньо не здійснювали підготовку спортсменів національної збірної команди до зазначених змагань, а також тих, участь яких у таких змаганнях не є обов’язковою відповідно до регламенту їх проведення, зокрема посадових осіб державних органів, а також підприємств, установ та організацій;

4) надання фінансової підтримки базам, доходи яких від провадження господарської діяльності за попередній звітний період (рік, квартал) перевищують їх видатки;

4-1) проектування, будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію будівель та споруд, призначених для розвитку видів спорту, що не передбачені для бази постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 30 “Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 94; 2011 р., № 99, ст. 3614);

{Пункт 7 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 519 від 13.06.2012}

4-2) придбання базами обладнання та інвентарю, які не належать до спортивного або не пов’язані із забезпеченням належного функціонування бази (крім обладнання, придбання якого передбачено підпунктом 10-1 пункту 3 цього Порядку);

{Пункт 7 доповнено підпунктом 4-2 згідно з Постановою КМ № 519 від 13.06.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 125 від 13.02.2013, № 1121 від 18.12.2018}

4-3) проведення базами нових робіт з капітального ремонту чи реконструкції будівель та споруд у разі наявності незавершених робіт на інших будівлях і спортивних спорудах, на проведення яких виділялися бюджетні кошти у попередніх бюджетних періодах, та відсутності коштів, необхідних для їх завершення протягом поточного бюджетного періоду;

{Пункт 7 доповнено підпунктом 4-3 згідно з Постановою КМ № 125 від 13.02.2013}

4-4) проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд за кордоном, міжнародних змагань на території України, відрядження національної збірної команди для участі в міжнародних змаганнях, що проводяться за кордоном, без дотримання вимог пункту 4-1 цього Порядку;

{Пункт 7 доповнено підпунктом 4-4 згідно з Постановою КМ № 125 від 13.02.2013}

5) проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

6) оплату Центром, державними установами, школою заходів, організаторами яких є громадські організації чи суб’єкти господарювання, заходів, що фінансуються їх організаторами - розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів за рахунок місцевих бюджетів, інших бюджетних програм;

{Підпункт 6 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 125 від 13.02.2013, № 822 від 13.11.2013}

7) надання фінансової підтримки громадським організаціям для забезпечення їх діяльності та здійснення ними заходів, крім національних спортивних федерацій з окремих олімпійських та неолімпійських видів спорту, які беруть участь у проведенні експерименту щодо їх залучення Мінмолодьспортом до організації і проведення спортивних заходів;

{Підпункт 7 пункту 7 в редакції Постанови КМ № 573 від 05.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 277 від 03.04.2019}

8) придбання послуг через посередників;

9) здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

 1. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2012 р. № 152

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 608 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 55, ст. 1856).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 84 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 461).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 92 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 469).
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 109 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організаційного та фінансового забезпечення спорту вищих досягнень” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 511).
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 206 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 743).
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 263 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 840).
 7. Пункти 1 і 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 603 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1791).
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 684 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організаційного та фінансового забезпечення спорту вищих досягнень” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2016).
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2011 р. № 1032 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 78, ст. 2884).
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1310 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та розвитку матеріально-технічної бази спорту” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 99, ст. 3611).