У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

Про національний план дій щодо реалізації
державної політики у сфері фізичної
культури і спорту

 

З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту,  залучення громадян до занять фізичною культурою, формування здорового способу життя, підвищення авторитету  держави  у  світовому спортивному русі та на підтримку пропозицій Національної ради з питань фізичної культури  і  спорту п о с т а н о в л я ю:

1. Кабінету Міністрів України:

забезпечити розроблення  та  внести  у  тримісячний  строк  у встановленому порядку на розгляд  Верховної  Ради  України  проект нової редакції Закону України "Про фізичну культуру і спорт";

опрацювати питання  щодо  запровадження ефективних механізмів фінансування програм розвитку  масового  спорту  та  спорту  вищих досягнень,   у   тому  числі  через  залучення  частини  прибутків вітчизняних  виробників  алкогольної   та   тютюнової   продукції, грального бізнесу;

передбачити під  час  розроблення  законопроекту про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і  грошових розіграшів    вирішення   питання   щодо   здійснення   додаткових відрахувань від такої діяльності на розвиток фізичної  культури  і спорту;

затвердити Державну  програму  розвитку  фізичної  культури і спорту в Україні на 2007-2011 роки;

опрацювати у тримісячний строк питання щодо підвищення  рівня оплати   праці   тренерів   дитячо-юнацьких   спортивних  шкіл  та працівників центрів фізичної культури і спорту "Інваспорт";

забезпечити до  1  квітня  2007  року   розроблення   типових проектів   будівництва   спортивних   комплексів,  фітнес-центрів, плавальних басейнів,  льодових та інших спортивних майданчиків  із застосуванням  сучасних  технологій  та з урахуванням необхідності доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями;

вжити заходів  щодо  завершення  у  2007  році  реконструкції будинку   для   розміщення  Національного  олімпійського  комітету України;

опрацювати питання    щодо    необхідності    створення     в установленому   порядку   центрів   олімпійської   підготовки  для національних збірних команд,  зокрема з плавання у містах  Харкові та   Дніпропетровську,  з  ігрових  видів  спорту  в  с.  Гореничі Києво-Святошинського району  Київської  області,  з  літніх  видів спорту в  Автономній  Республіці  Крим,  із зимових видів спорту у м. Сколе Львівської області та "Олімпійське селище" у м.  Києві на території        державного        підприємства        "Центральна навчально-тренувальна  база  з  ковзанярського  спорту   "Льодовий стадіон",   "Конча-Заспа"   з   використанням   майна   державного олімпійського навчально-спортивного центру у м.  Києві, "Заросляк" з   використанням   майна  державного  підприємства  "Ворохтянська високогірна     навчально-спортивна     база     "Заросляк"      в Івано-Франківській   області;

опрацювати за  участю  Федерації  профспілок  України питання щодо визначення в установленому порядку права власності держави на бази олімпійської підготовки, які перебувають у професійних спілок та їх об'єднань.

2. Міністерству України у справах сім'ї, молоді  та  спорту, Київській  міській  державній адміністрації розробити та подати на затвердження Кабінету  Міністрів  України  Концепцію  розвитку  та реконструкції  протягом  2007-2009 років Національного спортивного комплексу  "Олімпійський"  та   підготувати   відповідні   проекти нормативно-правових актів для вирішення зазначеного питання.

3. Міністерству України  у справах сім'ї,  молоді та спорту, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти і науки України   завершити   у   тримісячний   строк  формування  системи підготовки фахівців зі спортивної медицини на  базі  Національного університету  фізичного  виховання  і спорту України у співпраці з медичними навчальними закладами.

4. Міністерству України у справах сім'ї, молоді  та  спорту, Міністерству  освіти  і  науки  України  опрацювати  питання  щодо формування системи підвищення кваліфікації фахівців сфери фізичної культури   і   спорту  при  Національному  університеті  фізичного виховання і спорту України.

5. Київській міській державній  адміністрації,  Міністерству охорони здоров'я України вирішити у тримісячний строк питання щодо поліпшення умов розміщення Українського центру спортивної медицини з  урахуванням  необхідності  розташування  в  ньому стаціонарного відділення.

6. Раді міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити та   здійснити   комплекс  заходів  щодо  створення належних умов для охоплення населення  фізкультурно-оздоровчою  та спортивно-масовою роботою, особливо у сільській місцевості;

затвердити у    тримісячний    строк   регіональні   програми будівництва,  реконструкції,  капітального  ремонту  та  утримання спортивних споруд на період до 2011 року;

здійснювати заходи  для вдосконалення мережі спортивних шкіл, спеціалізованих   навчальних   закладів    спортивного    профілю, спортивних  клубів,  центрів  "Спорт  для  всіх",  "Інваспорт"  та поліпшення ефективності їх діяльності;

продовжувати роботу    щодо    поліпшення    морального    та матеріального  заохочення  спортсменів вищих категорій,  тренерів, інструкторів з масової фізичної культури та інших  фахівців  сфери фізичної культури і спорту, забезпечення їх житлом;

здійснити заходи   щодо   забезпечення   належної  діяльності центрів спортивної медицини та зміцнення їх  матеріально-технічної бази;

надавати всебічну       допомогу      фізкультурно-спортивним товариствам у проведенні  галузевих  та  міжгалузевих  спартакіад, фізкультурно-оздоровчих та     спортивно-масових    заходів    для працівників за місцем їх  роботи,  дітей  і  молоді,  в  утриманні спортивних  шкіл,  а  також  у підготовці резерву для національних збірних команд;

передбачати під час формування проектів відповідних  бюджетів на  2007  та  наступні  роки кошти на розвиток фізичної культури і спорту  та  здійснювати  заходи  щодо  залучення  в  установленому порядку позабюджетних коштів на зазначені цілі.

7. Рекомендувати органам  місцевого  самоврядування всебічно сприяти створенню належної фізкультурно-оздоровчої  інфраструктури та  розвитку спортивно-масової роботи за місцем навчання,  роботи, проживання та відпочинку громадян.

8. Державному комітету телебачення та радіомовлення  України забезпечувати висвітлення заходів, пов'язаних із реалізацією цього Указу.

 

Президент України  В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 серпня 2006 року

N 667/2006