Завдання та функції Завдання

 

Список задань

 • сприяння реалізації державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;
 • організація та проведення на загальнодержавному рівні фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 • проведення на загальнодержавному рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;
 • методологічне забезпечення центрів з питань, спрямованих на створення умов для занять населення фізичною культурою та масовим спортом;
 • організація та проведення всеукраїнських конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих заходів;
 • контроль та координація діяльності Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів.

Функції

Функції
 

Список функцій

 • організація та проведення всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів на загальнодержавному рівні;
 • розроблення та апробація фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;
 • підготовка відповідних пропозицій щодо державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності та участь в їх розробці;
 • внесення пропозицій щодо вдосконалення діючих, розроблення нових програм з питань розвитку фізичної культури та участь в їх реалізації;
 • аналіз існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури та подання пропозицій щодо її вдосконалення;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури та забезпечення їх виконання;
 • налагодження зв'язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух "Спорт для всіх";
 • проведення моніторингів щодо рівня фізичного здоров'я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;
 • здійснення на загальнодержавному рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;
 • здійснення у встановленому порядку видавничої діяльності, заснування газет, журналів, інших засобів масової інформації;
 • забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві і Севастополі та місцевих центрів інформаційно-пропагандистськими й методологічними матеріалами;
 • організація, участь та проведення тренінгів, семінарів, нарад, конференцій, брифінгів, "круглих столів" з питань, що належать до його компетенції;
 • організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 • внесення пропозицій Мінмолодьспорту щодо забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, що надані відповідними центрами;
 • вивчення, узагальнення, аналіз та запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих центрів;
 • здійснення контролю, аналізу, координації, організаційно-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів;
 • здійснення інших функцій, необхідних для реалізації покладених на Центр завдань.

Читати

детальніше


Більш детальну інформацію ви можете прочитати в наказі
Міністерства молоді та спорту Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Наказ

Наказ

alt
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
«Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"»
Читати