Завдання та функції Завдання

 

Список задань

 • сприяння реалізації державної політики та програм з питань розвитку фізичної культури;
 • організація та проведення на загальнодержавному рівні фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 • проведення на загальнодержавному рівні просвітницької роботи з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту з метою формування у населення потреб рухової активності;
 • методологічне забезпечення центрів з питань, спрямованих на створення умов для занять населення фізичною культурою та масовим спортом;
 • організація та проведення всеукраїнських конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших фізкультурно-оздоровчих заходів;
 • контроль та координація діяльності Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів.

Функції

Функції
 

Список функцій

 • організація та проведення всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів на загальнодержавному рівні;
 • розроблення та апробація фізкультурно-оздоровчих та загальнодоступних спортивних технологій, нових форм рекреаційної та реабілітаційної роботи;
 • підготовка відповідних пропозицій щодо державних соціальних стандартів і нормативів, нових форм, методів та інноваційних технологій у здійсненні фізкультурно-оздоровчої діяльності та участь в їх розробці;
 • внесення пропозицій щодо вдосконалення діючих, розроблення нових програм з питань розвитку фізичної культури та участь в їх реалізації;
 • аналіз існуючої нормативно-правової бази у сфері фізичної культури та подання пропозицій щодо її вдосконалення;
 • розроблення проектів нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури та забезпечення їх виконання;
 • налагодження зв'язків з міжнародними організаціями, які підтримують рух "Спорт для всіх";
 • проведення моніторингів щодо рівня фізичного здоров'я різних груп населення та залучення громадян до занять масовим спортом;
 • здійснення на загальнодержавному рівні інформаційно-пропагандистської діяльності з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя;
 • здійснення у встановленому порядку видавничої діяльності, заснування газет, журналів, інших засобів масової інформації;
 • забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві і Севастополі та місцевих центрів інформаційно-пропагандистськими й методологічними матеріалами;
 • організація, участь та проведення тренінгів, семінарів, нарад, конференцій, брифінгів, "круглих столів" з питань, що належать до його компетенції;
 • організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази для фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 • внесення пропозицій Мінмолодьспорту щодо забезпечення Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів спортивними спорудами, фізкультурно-оздоровчим та спортивним інвентарем і обладнанням з урахуванням потреб та можливостей регіону за розрахунками, що надані відповідними центрами;
 • вивчення, узагальнення, аналіз та запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури, а також досвіду роботи кращих центрів;
 • здійснення контролю, аналізу, координації, організаційно-методичного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у містах Києві та Севастополі та місцевих центрів;
 • здійснення інших функцій, необхідних для реалізації покладених на Центр завдань.

Читати

детальніше


Більш детальну інформацію ви можете прочитати в наказі
Міністерства молоді та спорту Про затвердження Положення про Всеукраїнський центр
фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"